Condicions de compra

 

1. Objecte.

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet www.madocoloma.com i de la qual és titular la mercantil "SPREENS ISLANDS SL" amb domicili social al c / Escorxador, 25 (Vilafranca de Bonany ), tel: 674 46 42 28, i l'objecte social és el disseny gràfic, retolació, serveis de publicitat i màrqueting a més de treballs de serigrafia i impressió, venda on line i comerç al detall via internet. "spreens islands SL." Està inscrita en el Registre d'Empreses de Venda a Distància amb el número 2014/1729/04/07/8 / V. Aquesta pàgina web ha estat el·laborada, creada i dissenyada amb la finalitat d'oferir als usuaris informació sobre productes per a la venda mitjançant procediments de contractació electrònica amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals.

 

La utilització de la pàgina web, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'usuari, qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

 

Les compres realitzades en www.madocoloma.com queden sotmeses a les condicions generals de contractació que conté la pàgina en el moment de cursar la comanda. La formalització d'una comanda comporta l'íntegra acceptació de les mateixes. Les presents condicions de compra han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent.

 

"SPREENS ISLANDS SL" es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que s’acordin des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas,  les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

 

 

2. Condicions d'accés de l'usuari

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda en la pàgina www.madocoloma.com per a les seves pròpies necessitats exclusivament.

 

 L'usuari de la pàgina web tindrà dret a l'accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa. "SPREENS ISLANDS SL" es reserva el dret a restringir l'accés d'informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

 

 

 

 

3. Preus i ofertes

Tots els productes tenen una fitxa detallada, en la qual s'inclou una descripció del producte, preu IVA inclòs, així com un enllaç per afegir el producte a la cistella de la compra. Igualment s'indica que les despeses d'enviament no estan incloses en el preu indicat.

 

Les despeses d'enviament ascendeixen a 6 euros per remeses inferiors a 50 euros dins del territori espanyol menys les Illes Canàries, Ceuta i Melilla; per remeses superiors a 50 euros dins de la península i Illes Balears les despeses d'enviament seran a càrrec de "SPREENS ISLANDS SL". El termini de lliurament serà de 5-7 dies aproximadament (no inclou dissabtes, diumenges i festius).

 

A les preguntes ferqüents apareixen els punts de recollida oficials.

 

No es fan enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla.

 

"SPREENS ISLANDS SL" es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís.

 

Per realitzar una compra serà indispensable haver emplenat el corresponent formulari de recollida de dades i, seguir el procediment de compra online. Amb posterioritat a l'emissió de la comanda el client haurà de procedir al pagament del mateix per qualsevol de les possibilitats de forma de pagament que disposi en aquell moment "SPREENS ISLANDS SL". Després d'això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda, en el qual el client podrà verificar si les dades subministrades són correctes. En el supòsit d'error en la introducció d'alguna dada, dirigeixi un e-mail amb les dades rectificades a info@madocoloma.com

 

 Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu en què li confirmem que el producte està sent enviat (la Confirmació d'enviament).  El contracte per a la compra d'un producte entre nosaltres (Contracte) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d'Enviament.

 

La mercaderia està assegurada a tot risc, sent el cost de l'assegurança assumida íntegrament per "SPREENS ISLANDS SL".

 

Tant per a fer efectiu l'assegurança com per a esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es comuniqui a "SPREENS ISLANDS SL" qualsevol incidència en el termini màxim de 24 hores. Si no es compleixen aquestes condicions, "SPREENS ISLANDS SL" no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

 

 

4. Impost sobre el valor afegit

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada a través del lloc web està subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

Referent a això i, de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l'IVA, els lliuraments s'entenen localitzats a l'Estat membre que consti en la direcció de lliurament dels articles, sent l'IVA aplicable el tipus legalment vigent en cada Estat membre de la destinació dels articles que s'hagi consignat en cada comanda.

 

 

5. Productes

A "SPREENS ISLANDS SL" volem que vostè compri amb tranquil·litat, per això especifiquem clarament les qualitats i usos dels nostres productes.

 

Si té algun dubte dirigiu-vos a:

Madocoloma.com

Mail: info@madocoloma.com

Telèfon: 674464228

 

 

6. Formes de pagament

- Targeta de crèdit. S'accedirà al servidor segur de Caixa Bank on se li demanarà el número de la targeta de crèdit. La informació viatjarà de forma encriptada per Internet per garantir la seguretat de la transacció.

 

- Transferència bancària. Rebrà un correu on se li especificarà la referència de la seva comanda i els detalls del nostre compte corrent perquè pugui realitzar la transferència.

 

 

7. Devolucions

A "SPREENS ISLANDS SL" volem que els nostres productes siguin sempre del seu gust, però sabem que de vegades poden no adequar-se al que vostè necessita o el que esperava rebre. Per aquest motiu pot retornar qualsevol producte comprat a través del portal www.madocoloma.com durant els 7 dies posteriors a la data de lliurament del mateix.

 

Volem oferir-li el millor servei i que la nostra botiga s'ajusti a les seves necessitats, per aquest motiu ens seria molt útil que ens comentés per què ha decidit tornar el producte.

 

Quan hagi rebut la seva comanda disposa d'un període de 7 dies per examinar els productes rebuts i durant aquest període de temps podrà sol·licitar la devolució de qualsevol d'ells i reclamar la devolució del seu import.

 

En qualsevol dels casos el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original en bon estat i amb tots els seus components en el seu interior. Ens reservem el dret de no acceptar una devolució que no arribi a aquestes condicions.

 

8. Garanties

Tots els nostres productes ofereixen la garantia directa del venedor de dos anys, tal com estableix la Llei 23/2003 de Garantia en la Venda de Béns de Consum.

 

9. Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web.