Avís Legal i Condicions

1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (en endavant, el 'Portal') que "Palma Solutions LTD" Posa a disposició dels usuaris d'Internet.

 

"Palma Solutions LTD" amb domicili social al carrer Chalfont Avenue 20, Wembley, Middlesex, England, HA9 6NS Telèfon: 629 212 278. "Palma Solutions LTD." Està inscrita en el Registre d'Empreses amb el número 09275767

 

L'accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Determinats serveis poden ser exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit.

 

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, el 'Usuari') i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Portal on algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

 

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet o exclusius per als clients de “Palma Solutions LTD" poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 

 

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'Continguts' ), són propietat intel·lectual de "Palma Solutions LTD" o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Portal.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de "Palma Solutions LTD" o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

 

 

3. Condicions d'ús del portal

3.1 General

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront de "Palma Solutions LTD" De qualsevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de "Palma Solutions LTD" o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de "Palma Solutions LTD" o de tercers.

 

 3.2 Continguts

L'usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser d'aplicació.

 

Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per "Palma Solutions LTD" o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si s'escau.

 

Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal.

 

Alguns dels logotips inclosos en el lloc són marques o marques registrades per les seves respectives companyies i el seu ús està condicionat per la llei. La responsabilitat del seu ús declina sobre el comprador. La compra de qualsevol producte no implica autorització legal per a l'ús del logotip en concret o marca registrada. Som professionals de l'estampació i realitzem aquests treballs per encàrrec, els productes exposats són simples exemples del que podem fer. En comprar aquests logotips o marques registrades, vostè ens indica que té autorització de l'ús del logotip sol·licitat.

 

3.3 Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que disposa la clàusula 5 del present Avís Legal, així com en les polítiques de privacitat accessibles des del Portal i que puguin resultar aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis estan condicionats al previ emplenament del corresponent registre d'usuari .

 

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a "Palma Solutions LTD" perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a "Palma Solutions LTD".

 

 4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la qualitat del servei

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de "Palma Solutions LTD" de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

"Palma Solutions LTD" No es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

 

 4.2 De la disponibilitat del Servei

L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers la qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a "Palma Solutions LTD". Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel · lació o resultar inaccessibles.

 

"Palma Solutions LTD" no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la cancel·lació desinstal o interrupció del servei del Portal.

 

 

5. Protecció de dades personals

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable "Palma Solutions LTD". "Palma Solutions LTD" tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els clients. Així mateix, "Palma Solutions LTD" cancel·larà, desinstal·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades. Prement el botó de "enviar" del corresponent formulari, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. No obstant això, l'Usuari podrà oposar a l'enviament d'aquestes comunicacions assenyalant la casella que a aquests efectes apareix indicada en cada un dels formularis. Així mateix, en cada un dels enviaments de comunicacions comercials, s'indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar a l'enviament de noves comunicacions comercials.

 

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l'adreça assenyalada en la clàusula 1.